Gledingskole - gleding gjennom hele året

Vi jobber for å bygge samfunn med glede og tilhørighet for alle ved å styrke familien, lokalmiljøet og alle som jobber med og for barn i grunnskolen og barnehagen.

Gleding hele året inkluderer både barn/unge, personale og foresatte gjennom hele året med en digitale og fysiske verktøy som videoer, oppgaver, faglig påfyll, bøker, kalender, hefter, plakater og mer! 

Gledingskole er et sted for å hente inspirasjon, kunnskap, aktiviteter og oppgaver som nærer til folkehelse, livsmestring, bærekraft, demokrati og medvirkning. Hensikten med Gledingskole er å skape et felles fokus, øke tryggheten og forståelsen for hverandre - slik at vi kan ha det bra med oss selv, hverandre og planeten. 

Trykk her om du ønsker mer informasjon om Gledingskole til:

Hva gir Gledingskole til de ulike gruppene?

Vi er overbevist om at det å inkludere og involvere alle som er viktige i barnas hverdag er nøkkelen til å skape gode oppvekstmiljø. Her er noe av det Gledingskole vil gi til barn, foresatte og personal.

Barn

Aktiviteter som øker følelsen av glede og tilhørighet.

Et godt og trygt miljø å vokse opp i. 

De får øve på å uttrykke følelser og behov.

Bygger miljø som nærer selvfølelse og robusthet.

Økt mestring og glede.

Empatitrening.

Bevissthet og trening i hvordan de kan gjøre andre godt og gode.

 

Foresatte

Relevante temaer for å skape en god hverdag.

Kunnskap om barnas utvikling.

Foredragssnutter og artikler gjennom hele året som handler om verdier, holdninger, relasjoner, trygghet, følelser, vennskap, digital hverdag, mobbing, gleding, hvordan få til et godt samarbeid med skolen og med andre foresatte.

Det handler også om hvordan foresatte kan være med å bidra til et godt oppvekstmiljø hvor alle hører til.

Dere vil også finne tips til klassekontakter, foreldrerådet og FAU.

Personal

Inspirasjon og kompetanse til å forstå seg selv og andre bedre (kollegaer, barn/unge og foreldre/foresatte)

Skape gode arbeidsmijø med kompetansedeling og følelsen av å være på samme lag.

En bank med undervisningsopplegg og aktiviteter til barn og unge som kan spare tid og energi for de voksne i hverdagen.

Økt opplevelse av mestring, engasjement, glede og tilhørighet på jobb.

Hvorfor vil vi bidra?

Vi vet mye om hva som skal til for å bygge en god kultur der det er godt å være. De siste årene har vi jobbet med hundrevis av skoler og barnehager. Vi har besøkt alle fylker i dette landet. Vi har møtt titusenvis av barn, foresatte og ansatte i skolen og i barnehagen. Depresjon, utenforskap, ensomhet, mobbing og krenkelser er økende i Norge i dag, dette vil vi gjøre noe med. Barn trenger gode voksne som står sammen som et lag. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom de som jobber i sektoren og dem hjemme. Vi vil utforske hva som skjer når alle bidrar i samme retning, når vi står sammen på en felles plattform for empati, anerkjennelse, glede og tilhørighet.

 

 

Hva og hvordan?

Hver måned er det et felles tema, men med ulike vinklinger til den aktuelle målgruppen. Innenfor hvert tema vil dere finne instruksjons- og inspirasjonsvideoer, oppgaver, refleksjoner, faglig påfyll, tips til øvelser og ideer til bruk. Dere finner også sang og musikk, podcast, tips til aktiviteter og samtaler.

Gledingskole - for barneskolen:

Nå har vi mulighet til å inkludere og involvere foresatte på en mer systematisk måte. Hør også hva 3.klassingene Aline og Kornelius sier om Gleding.

 

Hvorfor involverer vi de voksne?

Hva sier psykologspesialist Karoline Ø. Solheim om viktigheten av å trene på sosiale - og emosjonelle ferdigheter over tid? Og hvorfor inkluderer vi de voksne i dette? Siri forteller om et foreldremøte hun vil huske for livet.

 

Klar for å vite mer?

Vi tar gjerne en prat på telefon, et møte eller på dialog på mail for å besvare spørsmål og høre mer om deres skole og/eller barnehage.

Spørsmål om Gledingskole

Det er tre ulike verktøykasser.

En for barnehage, en for barneskole og en for ungdomsskole.

Under hver av disse er innholdet sortert til de ulike målgruppene - til barn/unge - til personal - til foreldre/foresatte.

Ja, så klart fikser vi det! Bare ta kontakt med oss på [email protected] eller send sms/ring 900 12 090. Vi kan også vise rundt i plattformen på et digitalt møte. 

Nei, ikke enda. Gleding er bygget på anerkjent teori i hovedsak fra tilknytningspsykologi (John Bowlby og Daniel J. Siegel) , positiv psykologi (Barbara Fredrickson, Martin Seligman, Sonja Lyubomirsky), og organisasjonspsykologi (Amy Edmondsen, Jane Dutton). Vi bygger på forskningen til Carol Dweck om tankesetteori om viktigheten av innsats foran resultat. Vi lener oss til emosjonsfokusert psykologi (bl.a. John M. Gottmann) når vi gir verktøy til hvordan å forstå og håndtere følelser og behov. Gledingskole har et systemisk perspektiv og er opptatt av at barn og unge lever i en kontekst der individ og miljø gjensidig påvirker hverandre. Vi vektlegger de elementene som vi vet bygger gode relasjoner, psykisk helse og livskvalitet, samt hva som trengs for å leve bærekraftige liv og ta vare på planeten.

Det er de ansatte i skole og barnehage som logger inn i plattformen og dermed er det ingen utfordringer med personvern. Vi har gjort det enkelt for dere å dele videre med foresatte og å vise gledingskole i samlinger med barn og ungdom.

Plattformen fornyes hvert eneste år, så her er det bare å glede seg og henge med. Vi hører også på deres tilbakemeldinger underveis og blir bedre og bedre for dere. 

Temaene som er i Gledingskole er viktige i rammeplan for barnehage og i læreplan for skole. Det er ikke noe ekstra - men vi har gjort det enkelt for dere å finne årshjul for sosial- og emosjonell kompetanse, samt de tverrfaglige temaene i læreplanen. Dermed får dere slått en del fluer i en smekk og dere slipper å finne på alt selv. I tillegg til det som er til barn og unge, vil dere få påfyll til de voksne på jobb og de voksne hjemme. Dette vil styrke relasjonene på tvers og det i seg selv vil spare en del tid. 

"«Ja, gleding ja! Vi får sånn gledingsbok, og der får vi oppdrag. Vi skriv om kva som er godt og gale, snilt og slemt og sånt. Og om korleis vi kan bli glade sjølv. Når vi veit det, er det jo lettare å gleda andre og sånt kan det faktisk bli fred på jorda av. Gleding er friminutt for hjernen. Det er godt å vera meg i lag med dei andre då.»"

Elev
Fusa skule
Close

Vi gleder oss til å fortelle mer om den digitale plattformen vår!  

 

Nå har vi forsøkt å gi dere et bilde av hva Gledingskole er, men det beste er virkelig å vise dere!

Vi holder gjerne en uforpliktende presentasjon for ledelsen, ansatte og FAU. Her vil dere få et godt innblikk og gode tips til hvordan dere får mest mulig ut av plattformen, for både store og små!