logg inn

Bli medlem

Velg den plattformen som passer for deg - som individ, skole eller barnehage

Et digitalt fellesskap

Et sted du kan dele dine erfaringer, lære av andre, få tilgang til månedens temaer og livesendinger med en av Norges beste foredragsholdere, eksperter fra oppvekst, kulturbygging, voksenrollen, familieliv.

Å være medlem i Gleding er også en måte å støtte arbeidet vårt på slik at vi kan få sterkere gjennomslag og hjelpe flere små og store til en bedre hverdag. 

Bli medlem

Gledingbarnehage

Hvordan skape et arbeidsmiljø der nærværet og tilstedeværelsen er høy? Hvordan forstå seg selv bedre – slik at voksne kan være trygge i utfordrende situasjoner?

Gleding i barnehagen handler mye om hvordan voksne i barnehagen og de hjemme kan skape et solid fundament for livet for barna. 

kontakt oss

Gledingskole

Vi tror på å styrke samarbeidet mellom de voksne på skolen og hjemme.

Gleding er noe som praktiseres hver dag, det handler om hva vi gjør med alt vi kan.

Små handlinger, store forskjeller – og det er de voksnes ansvar. 

KONTAKT OSS
Close

Vi gleder oss til å fortelle mer om den digitale plattformen vår!